9 Nov 2023

Thank you / Gair o Ddiolch

Today is my final day at the WPCS. I am delighted to share that the main contact from tomorrow will be my great colleague, Gemma.
I would like to thank the membership for their support during the last four years, but most of all I would like to pay tribute to the dedicated, committed and hard-working team of staff at Bronaeron.
This final post is accompanied by an image we should all hold dear.
We have the most wonderful breed, famed and revered the world over, a stud book which has surpassed a hundred volumes and pedigrees to help map the future.
Soon the Society will mark its 125th year and encouraging the next generation of breeders is the way forward.
Performance and show ring success is but a reflection of a breeder’s work, talent and vision for others to enjoy.
We should never lose that focus.
I wish the Society the very best for the future.
Meirion
Heddiw yw fy niwrnod ola’ yma ym Mronaeron. Rwy’n hynod falch o rannu taw fy nghydweithwraig arbennig, Gemma, fydd wrth y llyw o fory ymlaen.
Hoffwn ddiolch o galon i’r aelodaeth am eu cefnogaeth yn ystod y pedair blynedd ddiwetha’, ond yn fwy na hynny hoffwn nodi fy ngwerthfawrogiad o’r tîm o staff ymroddgar, diffuant sy’n gweithio mor galed ar ran y Gymdeithas.
Mae’r postiad ola’ yma’n dangos delwedd dylem ddal yn annwyl
Mae ein brid yn fyd enwog, rhyfeddol, yn sy’n cael eu garu, mae ‘da ni lyfr y greoedd sy bellach yn fwy na chan cyfrol, a llinachau pedigri i’n helpu wrth fapio’r dyfodol.
Cyn bo hir bydd ein Cymdeithas yn dathlu ei 125ain pen-blwydd, ag annog y genhedlaeth nesa’ o fridwyr yw’r ffordd ymlaen.
Adlewyrchiad yn unig o ddawn a chrefft bridwyr yw llwyddiant yn y cylch arddangos a pherfformio, i eraill ei fwynhau.
Bydded i ni fyth golli’r ffocws yna.
Rwy’n dymuno’r gorau i’r Gymdeithas ar gyfer y dyfodol
Meirion

Recent News Stories

9 Nov 2023

Thank you / Gair o Ddiolch

Read Article
9 Nov 2023

Maria Deacon – Leafycroft Stud

The Society is deeply saddened to share that Maria Deacon has passed away. Maria joined the Society in 1981, breeding Welsh Section A’s and Section C...

Read Article
1 Nov 2023

A Statement from the Chairman of Council.

1st November 2023 Dear Members I am now able to respond to your concerns regarding Trustee resignations from the Board. I c...

Read Article