12 Feb 2021

Job Vacancy / Swydd ar gael

JOB VACANCY / SWYDD AR GAEL
The Welsh Pony and Cob Society is looking to appoint…
Mae’r Gymdeithas yn recriwtio…
Full Time Administration Assistant
Job Reference: PO003
Closing Date: 28th February 2021
Salary: £16,777.28
Hours: 37 hours per week Monday – Friday
Location: Bronaeron, Felinfach, Lampeter, Ceredigion, SA48 8AG
The Welsh Pony and Cob Society are looking to recruit an individual to join the
team of office staff, offering a full-time administration assistant position.
We are seeking a motivated individual, with an eye for detail who is
enthusiastic or has some knowledge of the Welsh breeds. The role is to deal with general administration duties within the office, this will include but not be limited to dealing with for example prefix applications and extensions, collating show results, distribution of awards and rosettes The successful candidate will need to be competent in the use of Microsoft office packages and the use of Outlook; have strong customer service skills both face to face,
via telephone and written skills which they can demonstrate through their application, and at the interview stage. An awareness and understanding of GDPR compliance is required, as well as being used to working to tight deadlines in a pressurised environment.
Further details of the role can be found at www.wpcs.uk.com under the downloads section.
The ability to converse in Welsh is desirable but not essential for this position.
Interviews will take place online via Microsoft teams week commencing the 8th March 2021.
Only applications with a full completed application form will be considered for this position.
Please forward your completed application form to Gemma Bassett-Burr, Office Manager either via email gemma@wpcs.uk.com or via post to The
Welsh Pony and Cob Society, Bronaeron, Felinfach, Lampeter, Ceredigion, SA48 8AG.
Cynorthwydd Gweinyddol (Amser llawn)
Cyfeirnod swydd: PO003
Dyddiad cau: 28ain o Chwefror 2021
Cyflog: £16,777.28
Oriau: 37 awr yr wythnos Llun – Gwener
Lleoliad: Bronaeron, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8AG
Mae Cymdeithas y Merlod a’r Cobiau Cymreig yn chwilio am unigolyn i ymuno â’r tîm swyddfa, gan gynnig rôl amser llawn fel Cynorthwyydd Gweinyddol.
Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, sylwgar, egnïol ac yn ddelfrydol unigolyn sydd ag ymwybyddiaeth o’r Brid Cymreig. Gofynion y gwaith yw gweinyddiaeth gyffredinol swyddfa, mi fydd hyn yn cynnwys ceisiadau ‘prefix’, casglu a chofnodi canlyniadau sioeau, dosbarthu gwobrwyon a medalau’r Gymdeithas.
Mi fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar sgiliau pecyn Microsoft Office, a’r defnydd o Outlook. Mae sgiliau gwasanaeth cwsmer cryf yn angenrheidiol i’r rôl boed wyneb yn wyneb, ar y ffôn ac yn ysgrifenedig. Mi ddylai’r elfennau
yma gael eu hamlygu yn y ffurflen gais ac yn ystod cyfweliad. Mae deall a bod yn ymwybodol o gydymffurfio gyda gofynion GDPR yn angenrheidiol, yn ogystal â’r gallu i fedru gweithio dan bwysau ag ymateb o fewn terfynau amser.
Gweler rhagor o fanylion yn y swydd ddisgrifiad ar wefan y Gymdeithas yn yr adran ‘Downloads’.
Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn fanteisiol ond nid yn angenrheidiol ar gyfer y swydd.
Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd ar-lein, drwy gyfrwng Microsoft Teams yn ystod wythnos 8fed o Fawrth ,2021
Ni ystyrir ceisiadau oni bai eu bod wedi eu cwblhau yn gyflawn ar y ffurflen gais.
Gyrrwch eich ffurflen gais wedi ei chwblhau at Gemma Bassett-Burr, Rheolwr Swyddfa neu ar e-bost i gemma@wpcs.uk.com neu drwy’r post at Cymdeithas y Merlod a’r Cobiau Cymreig, Bronaeron, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan,
Ceredigion SA48 8AGF

Recent News Stories

26 Jan 2023

Carl Ridgeway – Aros Stud

  The Society sadly reports the loss of member Mr Carl Ridgway of the Aros Stud of Welsh Mountain Ponies. Carl passed away at the age of 88...

Read Article
23 Jan 2023

NEWC Survey

Do you have a few minutes to spare? The National Equine Welfare Council have a survey running which looks at the Cost of Living for Equine Owners a...

Read Article
4 Jan 2023

‘John’ Lowe – Fouroaks stud

The Society was saddened to hear of the passing during the Christmas period of Mr Horace “John” Lowe of the Fouroaks Stud, Chorley, Lancashire. Tog...

Read Article