28 Feb 2022

WPCS 2022 AGM / CYFARFOD BLYNYDDOL CMCC 2022

The Welsh Pony and Cob Society 2022 Annual General Meeting.

Notice is hereby given that the 2022 AGM will be held at the Pavilion Mid Wales in Llandrindod Wells on Saturday May 21st, 2022, at 1.00pm.

Nomination forms for the roles of President-elect, Trustee, and honorary awards -Honorary Life Vice President and Honorary Life member, will be sent out with the Spring mailing or are available now to download from the Society website under Downloads. Forms are also available from the WPCS Office.

The Closing date for nominations is 12.00 noon on Thursday the 7th of April 2022.

 

Upcoming Society events are:

April1st – WPCS Awards night and President’s Dinner at the Vale Resort, Cardiff (tickets are available on the website or by calling the Office)

May 21st – WPCS 2022 AGM – Pavilion Mid Wales, Spa Rd, Llandrindod Wells LD1 5EY

 

Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas y Merlod a’r Cobiau Cymreig 2022.

Hyn sydd i hysbysu cynhelir Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas ym Mhafiliwn Canolbarth Cymru, Llandrindod Wells ar Sadwrn 21 Mai, 2022 am un o’r gloch y prynhawn.

Mae ffurflenni enwebu ar gyfer darpar-Lywydd, Ymddiriedolwyr, a gwobrau anrhydeddus y Gymdeithas, Is-lywydd er anrhydedd ag Aelod oes er anrhydedd ar gael i’w lawrlwytho o wefan y Gymdeithas ar dalen ‘Downloads’. Mi fydd y ffurflenni hefyd yn rhan o Gylchlythyr y Gwanwyn neu ar gael o swyddfa’r Gymdeithas.

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw 12.00 canol dydd ar Ddydd Iau 7 Ebrill,2022.

 

Calendr Digwyddiadau’r Gymdeithas :

1af  Ebrill – Noson Wobrwyo’r Gymdeithas a chinio’r Llywydd. Gwesty’r Vale, Caerdydd.(tocynnau ar gael o wefan y Gymdeithas neu o’r Swyddfa.

21ain  Mai – Cyfarfod Blynyddol. Pafiliwn Canolbarth Cymru.Spa Road,Llandrindod Wells LD1 5EY

 

Recent News Stories

21 Sep 2022

WPCS Judges Conference at Kelsall Hill Equestrian Centre on Saturday 24th of September.

WPCS Judges Conference at Kelsall Hill Equestrian Centre, Organsdale Farm, Middlewich Rd, Kelsall, Tarporley, Cheshire, CW6 0SR on Saturday 24th of Se...

Read Article
18 Sep 2022

WPCS Office closed tomorrow

The Society Office will be closed tomorrow as a mark of respect f...

Read Article
9 Sep 2022

WPCS OFFICIAL SALE TICKETS ARE ON SALE FROM MIDDAY TODAY!

The pre-event tickets for the WPCS Official Sale are now available to purchase online. Entry £10 per person, for each day. If you want to stay o...

Read Article