23 Mar 2020

WPCS Office practice – changes

The WPCS in line with Government guidance is implementing an adapted service during this period. We have split the team of staff in two with a core working in the Office and others working remotely.
All passporting and transfer activity remains within the security of the Office.

Contact by email is the most helpful for us at the present time as those working from home can assist. We would encourage members to contact us with queries on

enquiries@wpcs.uk.com

We will operate a limited phone system on 01570471754 between 10am and 4pm
Urgent calls will be taken on 07794 461841 (Meirion)

The Office itself is not open to drop-in callers during this period. Our staff at Bronaeron are working between 8.30 and 4.30.

We thank members for their understanding and patience and hope that normal service will resume soon.

Yn sgil cyngor y Llywodraeth, mae Swyddfa’r Gymdeithas ym Mronaeron, yn addasu yr arfer gwaith gan rhannu y tîm yn ddau. Bydd cnewyllyn yn dal i weithio o’r swyddfa a’r lleill yn gweithio o adre.

Mae’r holl weithgaredd pasbort a throsglwyddo yn dal i ddigwydd tu fewn i ofod diogel y swyddfa

Hoffwn annog ein aelodau i gysylltu drwy e bost am gyfnod os yn bosib, ar  enquiries@wpcs.uk.com  .Golyga hyn fod modd i’r tîm sy’n gweithio  o adre eich helpu yn ogystal.

  • Bydd  gwasanaeth ffôn  wedi ei gyfyngu  ar 01570471754 rhwng 10yb a 4yp bob dydd.
  • Os yw eich galwad yn un brys – ffoniwch  07794 461841 (Meirion )

Mae’r staff swyddfa yn gweithio ym Mronaeron rhwng 8.30 a 4.30. Nid yw’n bosib galw i ymweld â’r swyddfa na’r amgueddfa ar hyn o bryd.

Hoffwn ddiolch i’n aelodau am eu cefnogaeth a’u hamynedd – yn y gobaith bydd ein gwasanaeth arferol o groesawu ymwelwyr yn ail-gychwyn yn fuan

Recent News Stories

30 Mar 2020

BVA Summary – Is it urgent or an Emergency?

The British Veterinary Association have released this latest briefing, to assist Vets as to what is classed as an emergency. Read Article

28 Mar 2020

THE LATEST ADVICE FOR ANIMAL OWNERS FROM CENTRAL GOVERNMENT

Read Article

24 Mar 2020

In relation to Animal Health Trust DNA profiling only

IN RELATION TO ANIMAL HEALTH TRUST DNA PROFILING ONLY Following our communications with the DNA lab at the AHT this week, they have requested this ...

Read Article