30 Jan 2020

WPCS – New passport format

WPCS – New passport format (Cymraeg yn dilyn) 
Following our successful integration of the new WPCS database, we are now able show you the new improved format for our passport layout. This brings us in line with many other societies and will be printed on tamper-proof paper adding another layer of security to this valuable documentation.
We are still processing the backlog of foal registrations received in the last days of November and through December.
We thank those of you waiting for your documentation and appreciate your patience. We hope to be up to date as soon as possible.

Thank you

Pasborts Newydd Cymdeithas y Merlod a’r Cobiau Cymreig
Yn dilyn mabwysiadu ag integreiddio bas-data Newydd y Gymdeithas, ry’n ni’n falch iawn o rannu fformat ein pasbort ar ei Newydd wedd. Mae hyn yn ein gosod ochr yn ochr a Chymdeithasau brid eraill ac mi fyddwn yn argraffu ar bapur gwrth-medlo o hyn ymlaen sy’n cynnig haenen arall o ddiogelwch i’r ddogfen werthfawr.
Ry’n ni’n yn dal i brosesu cofrestriadau ebolion a ddaeth i law reit ar ddiwedd Tachwedd a thrwy Rhagfyr.
Ry’n ni’n ddiolchgar i’r rheiny ohonoch sy’n dal i ddisgwyl eich pasbort ac yn diolch i chi am eich amynedd. Ein gobaith yw dal i fyny yn fuan iawn.

Diolch

Recent News Stories

27 Jan 2023

Country Life Magazine

A great article leading a new series of features in the 18th of January edition of Country Life Magazine. It gives a brief introduction to ...

Read Article
26 Jan 2023

Carl Ridgeway – Aros Stud

  The Society sadly reports the loss of member Mr Carl Ridgway of the Aros Stud of Welsh Mountain Ponies. Carl passed away at the age of 88...

Read Article
23 Jan 2023

NEWC Survey

Do you have a few minutes to spare? The National Equine Welfare Council have a survey running which looks at the Cost of Living for Equine Owners a...

Read Article