30 Jan 2020

WPCS – New passport format

WPCS – New passport format (Cymraeg yn dilyn) 
Following our successful integration of the new WPCS database, we are now able show you the new improved format for our passport layout. This brings us in line with many other societies and will be printed on tamper-proof paper adding another layer of security to this valuable documentation.
We are still processing the backlog of foal registrations received in the last days of November and through December.
We thank those of you waiting for your documentation and appreciate your patience. We hope to be up to date as soon as possible.

Thank you

Pasborts Newydd Cymdeithas y Merlod a’r Cobiau Cymreig
Yn dilyn mabwysiadu ag integreiddio bas-data Newydd y Gymdeithas, ry’n ni’n falch iawn o rannu fformat ein pasbort ar ei Newydd wedd. Mae hyn yn ein gosod ochr yn ochr a Chymdeithasau brid eraill ac mi fyddwn yn argraffu ar bapur gwrth-medlo o hyn ymlaen sy’n cynnig haenen arall o ddiogelwch i’r ddogfen werthfawr.
Ry’n ni’n yn dal i brosesu cofrestriadau ebolion a ddaeth i law reit ar ddiwedd Tachwedd a thrwy Rhagfyr.
Ry’n ni’n ddiolchgar i’r rheiny ohonoch sy’n dal i ddisgwyl eich pasbort ac yn diolch i chi am eich amynedd. Ein gobaith yw dal i fyny yn fuan iawn.

Diolch

Recent News Stories

21 Sep 2022

WPCS Judges Conference at Kelsall Hill Equestrian Centre on Saturday 24th of September.

WPCS Judges Conference at Kelsall Hill Equestrian Centre, Organsdale Farm, Middlewich Rd, Kelsall, Tarporley, Cheshire, CW6 0SR on Saturday 24th of Se...

Read Article
18 Sep 2022

WPCS Office closed tomorrow

The Society Office will be closed tomorrow as a mark of respect f...

Read Article
9 Sep 2022

WPCS OFFICIAL SALE TICKETS ARE ON SALE FROM MIDDAY TODAY!

The pre-event tickets for the WPCS Official Sale are now available to purchase online. Entry £10 per person, for each day. If you want to stay o...

Read Article