29 Jun 2020

WPCS APPOINT OFFICAL ONLINE SALES AUCTIONEERS / APWYNTIO ARWERTHWYR AR-LEIN SWYDDOGOL


The Welsh Pony and Cob Society are delighted to announce the appointment of Official Online Auctioneers. Following a well-supported competitive tender process FARMER’S MARTS (R.G JONES) LTD have been appointed subject to contract.

During these difficult times with social distancing restrictions, the Society aims to provide a series of Online sales for the membership to enable the trading of breeding and performance stock.

In announcing this exciting development Colin Thomas, Chair of Council said “In these challenging times the board of trustees are pleased to enable the staging of a new type of Official sale for the membership. Our Ponies, Cobs and Part-breds have travelled the world – we now welcome bidders and viewers from all over to join us and celebrate this wonderful breed”

FARMER’S MARTS (R.G. JONES) LTD have an impressive track record as auctioneers to the Welsh Black Cattle Society and the Hardy Welsh Mountain Sheep Society.  They have recently held highly successful online sales of working sheepdogs – with high average prices and good clearance figures.  A Sheepdog bitch made a new World record of £19,541 with bidding from the USA, Canada and Europe.

Colin Thomas said “This experienced Auction house have offered us a great concept with innovation and the light-footedness to move the Society into a paperless process to enable the selling of breeders stock. We look forward to working with Rhys Davies and his team”

In response Rhys Davies said

“We are very pleased to have won this tender in such a competitive period. We look forward to offering some of the World’s best Welsh breeding and performance stock online to an appreciative audience”

A detailed schedule of sales will soon be made available. All entries will be made online and registration as buyers and viewers will be enabled as soon as possible.

The Society will soon announce another tender for the provision of ‘traditional live sales at a venue’ to appoint the WPCS Official Society Sales Auctioneers.

This will ensure the ability to react quickly once restrictions on large gatherings are lifted. The Online sales will sit alongside the traditional sales.

 

CYMDEITHAS Y MERLOD A’R COBIAU CYMREIG YN APWYNTIO ARWERTHWYR AR-LEIN SWYDDOGOL

Yn dilyn proses tendr cystadleuol; mae Cymdeithas y Merlod a’r Cobiau Cymreig yn falch iawn o gyhoeddi apwyntio FARMER’S MARTS (R.G JONES) LTD fel eu harwerthywr ar-lein swyddogol.

Yn ystod y cyfnod anodd yma o gyfyngiadau cymdeithasol, mae’r Gymdeithas yn frwd i gynnal cyfres o arwerthiannau ar-lein ar gyfer eu haelodau, er mwyn galluogi prynu a gwerthu stoc pedigri a pherfformio.

Wrth gyhoeddi’r newyddion dywedodd Colin Thomas, Cadeirydd y Gymdeithas “Ynghanol y cyfnod anodd yma i bawb mae ymddireidolwyr y Gymdeithas yn croesawu llwyfaniad ffurf newydd o arwerthiant swyddogol ar rhan yr aelodaeth. Mae ein Merlod, Cobiau a’u rhanfridoedd wedi teithio’r byd – ac ry’n ni nawr yn medru croesawu cynulleidfa o bob rhan i ddathlu’r brid arbennig yma.

Mae gan FARMER’S MARTS (R.G. JONES) LTD brofiad arbennig yn y maes gan werthu eisioes ar gyfer Cymdeithas y Da Duon Cymreig a’r Defaid Mynydd Cymreig ‘hardy’. Yn ddiweddar cynhaliodd y cwmni  arwerthiant ar-lein llwyddianus iawn o gŵn defaid. Roedd cyfartaledd y prisau a ddenwyd yn uchel, a’r nifer a werthwyd yn dda. Gwerthwyd un ast-ddefaid am bris o £19,541 sy’n record byd. Denwyd cynigion gan brynwyr o UDA,Canada ac Ewrop.

Dywedodd Colin Thomas “Mae’r cwmni o Arwerthwyr yma’n brofiadol ac wedi cynnig cysyniad cry’ llawn dyfeisgarwch fydd yn symud y Gymdeithas i broses di-bapur er mwyn gwerthu stoc y bridwyr. Ry’n ni’n edrych ymlaen yn fawr at gyd-weithio gyda Rhys Davies a’i dîm.

Ymatebodd Rhys gan ddweud.

“Fel cwmni ry’n ni’n hapus iawn o ennill y tendr yma, mewn cyfnod cystadleuol iawn I bawb. Ry’n ni’n edrych ymlaen yn arw at gynnig merlod a chobiau o linachau gorau’r byd ar-lein i ddarpar brynwyr a bridwyr .”

Mi fydd amserlen o arwerthiannau ar gael yn fuan. Bydd pob cais i werthu yn digwydd ar-lein, yn ogystal â chofrestru darpar brynwyr, mor fuan ag sy’ bosib.

Bydd Cymdeithas y Merlod a’r Cobiau Cymreig hefyd yn cyhoeddi tendr arall yn fuan ar gyfer dewis Arwerthwyr ar gyfer Arwerthiannau Swyddogol traddodiadol y Gymdeithas, fydd i’w cynnal ar leoliad.

Bydd hyn yn sicrhau bod y Gymdeithas yn medru ymateb yn sydyn unwaith bydd modd cynnal digwyddiadau gyda chynulleidfaoedd yn bresennol. Mi fydd yr arwerthiannau ar-lein i’w cynnal ochr yn ochr â’r rhai traddodiadol.

 

 

 

 

 

Recent News Stories

27 Jan 2023

Country Life Magazine

A great article leading a new series of features in the 18th of January edition of Country Life Magazine. It gives a brief introduction to ...

Read Article
26 Jan 2023

Carl Ridgeway – Aros Stud

  The Society sadly reports the loss of member Mr Carl Ridgway of the Aros Stud of Welsh Mountain Ponies. Carl passed away at the age of 88...

Read Article
23 Jan 2023

NEWC Survey

Do you have a few minutes to spare? The National Equine Welfare Council have a survey running which looks at the Cost of Living for Equine Owners a...

Read Article