4 Oct 2019

Welsh Ponies and Cobs dominate the first two days at HOYS.


National Pony Society / Baileys Horse Feeds Mountain and Moorland Ridden Pony of the Year Champion. HOYS 2019,
Nantfforchog Blue Moondust. Bred by Mrs Tracy Jones. Owned by Mrs Muriel Jackson and produced by her daughter Debbie Thomas. Ridden by Frankie Currell.
Pictured here with NPS President Mr Len Bigley and Sponsor Jane Buchan. Photo courtesy of the National Pony Society

Pencampwr Merlod Mynydd a Gweundir y National Pony Society a Baileys Horse Feeds yn HOYS 2019, Nantfforchog Blue Moondust.
Wedi ei bridio gan Mrs Tracy Jones. Eiddo Mrs Muriel Jackson. Paratowyd gan ei merch Debbie Thomas. Frankie Currell yn marchogaeth. Yn cyflwyno’r wobr mae Mr Len Bigley Llywydd yr NPS eleni a’r noddwraig o Baileys Horse Feeds Jane Buchan. Y llun trwy garedigrwydd yr NPS.

Welsh Ponies and Cobs dominate the first two days at HOYS.

From all of the season’s competitors, Welsh Ponies and Cobs have again taken many of the major honours for Native breeds on the first two days at the Horse of the Year Show. Following on from Glebedale Mumbo Jumbo’s Ridden Mountain and Moorland Championship last year, another Welsh Section A, Nantfforchog Blue Moondust took the title, closely followed by the Welsh Section D winner, Dyffryngwy Sir Picasso.

In the mini championship, Thistledown Van-der-Vaart took the tricolour winning his class for the fifth time. A truly remarkable record. The First Ridden winner was Idyllic Spartacus. The winning Section B was Cadlanvalley Bentley, whilst heading the Section C’s was Lynuck the Showman.
In the Mountain and Moorland Working Hunter Ponies, the 133cm winner was Milford Fair Honeybee.

The Society wishes to congratulate all the jockeys, and teams who have enabled these successes; none more so than the talented breeders for their commitment and vision in breeding these ponies and cobs.

Good luck to those competing during the next three days – keep the flag flying!

We look forward to bringing you their individual stories in detail over the winter months.

Merlod a Chobiau Cymreig ar y brig – wedi’r dau ddiwrnod cyntaf yn HOYS.

O blith cymaint o gystadleuwyr ar hyd y tymor mae Merlod a Chobiau Cymreig wedi cipio nifer o’r prif wobrau i’r bridiau cynhenid yn sioe Horse of the Year. Yn dilyn llwyddiant Glebedale Mumbo Jumbo llynedd, merlen Adran A gipiodd y Pencampwriaeth dan gyfrwy, Nantfforchog Blue Moondust, gydag enillydd dosbarth i’r Adran D, Dyffryngwy Sir Picasso yn dynn wrth ei chynffon wrth gipio’r cil-wobr.

Ym mhencampwriaeth y ‘mini’s’ Thistledown Van-der-Vaart aeth â hi, gan ennill ei ddosbarth am y pumed tro yn olynol, camp rhyfeddol!. Idyllic Spartacus oedd enillydd y dosbarth i farchogion cyntaf.
Yn yr Adran B aeth y wobr gyntaf i Cadlanvalley Bentley ac ar ben y rhes yn yr Adran C oedd Lynuck The Showman.

Tra yn yr adran i Ferlod Mynydd a Gweundir Hela sy’n Gweithio, enillydd y dosbarth 133cm oedd Milford Fair Honeybee.

Mae’r Gymdeithas yn dymuno llongyfarch yr holl farchogion a’r timoedd tu cefn sydd wedi hwyluso’r llwyddiannau yma, yn enwedig y bridwyr triw a thalentog am eu gweledigaeth.

Pob hwyl i bawb sy’n cystadlu dros y tridiau i ddod – Daliwch ati i chwifio’r faner!

Edrychwn ymlaen at rannu a dathlu straeon unigol yr uchod dros fisoedd y gaeaf.

Recent News Stories

27 Jan 2023

Country Life Magazine

A great article leading a new series of features in the 18th of January edition of Country Life Magazine. It gives a brief introduction to ...

Read Article
26 Jan 2023

Carl Ridgeway – Aros Stud

  The Society sadly reports the loss of member Mr Carl Ridgway of the Aros Stud of Welsh Mountain Ponies. Carl passed away at the age of 88...

Read Article
23 Jan 2023

NEWC Survey

Do you have a few minutes to spare? The National Equine Welfare Council have a survey running which looks at the Cost of Living for Equine Owners a...

Read Article