4 Jul 2021

Swyddfa yn ail-agor / Office re-opens

Mae’r Swyddfa ar agor /The Office is open
Following the closure of the office to the public during the past months we are delighted to announce that from this morning all staff are now back in the building and the Office is open to callers.
The reception area now has a purpose-built screen.
Only two individuals will be allowed in reception at any one time and all visitors must wear masks in the building.
Unfortunately, it will not be possible to process work whilst you wait.
The Society Museum will remain closed for the foreseeable future.
The staff would like to thank the membership for their patience and understanding during the periods of lockdown in the wake of the pandemic.
I personally would like to thank the staff for continuing to work and run the Office behind closed doors for the membership and good of the Society during the period.
Thank you
Meirion
O heddiw ymlaen mae’r swyddfa ym Mronaeron ar agor unwaith eto i ymwelwyr wedi’r cau yn sgil y pandemig. Ry’n ni’n falch iawn o gyhoeddi hyn ac mae pob aelod o staff bellach yn ôl yn y swyddfa.
Mae sgrin pwrpasol wedi ei osod yn y dderbynfa.
Dim ond dau unigolyn a ganiateir yn y dderbynfa ar unrhyw un adeg a rhaid i bob ymwelydd wisgo masg tra yn yr adeilad.
Yn anffodus fydd hi ddim yn bosib prosesu gwaith papur tra bo rhywun yn aros.
Ni fydd yr Amgueddfa ar agor ar hyn o bryd.
Hoffai’r staff ddiolch i’r aelodaeth am eu hamynedd a’u cefnogaeth yn ystod y cyfnodau clo yn sgil y pandemig.
Hoffwn innau yn bersonol ddiolch ir’ staff am eu hymroddiad ac am gadw’r swyddfa’n weithredol tu nol i ddrysau caedig ar rhan yr aelodaeth ac er budd y Gymdeithas dros y cyfnod.
Diolch
Meirion

Recent News Stories

27 Jan 2023

Country Life Magazine

A great article leading a new series of features in the 18th of January edition of Country Life Magazine. It gives a brief introduction to ...

Read Article
26 Jan 2023

Carl Ridgeway – Aros Stud

  The Society sadly reports the loss of member Mr Carl Ridgway of the Aros Stud of Welsh Mountain Ponies. Carl passed away at the age of 88...

Read Article
23 Jan 2023

NEWC Survey

Do you have a few minutes to spare? The National Equine Welfare Council have a survey running which looks at the Cost of Living for Equine Owners a...

Read Article