4 Jul 2021

Swyddfa yn ail-agor / Office re-opens

Mae’r Swyddfa ar agor /The Office is open
Following the closure of the office to the public during the past months we are delighted to announce that from this morning all staff are now back in the building and the Office is open to callers.
The reception area now has a purpose-built screen.
Only two individuals will be allowed in reception at any one time and all visitors must wear masks in the building.
Unfortunately, it will not be possible to process work whilst you wait.
The Society Museum will remain closed for the foreseeable future.
The staff would like to thank the membership for their patience and understanding during the periods of lockdown in the wake of the pandemic.
I personally would like to thank the staff for continuing to work and run the Office behind closed doors for the membership and good of the Society during the period.
Thank you
Meirion
O heddiw ymlaen mae’r swyddfa ym Mronaeron ar agor unwaith eto i ymwelwyr wedi’r cau yn sgil y pandemig. Ry’n ni’n falch iawn o gyhoeddi hyn ac mae pob aelod o staff bellach yn ôl yn y swyddfa.
Mae sgrin pwrpasol wedi ei osod yn y dderbynfa.
Dim ond dau unigolyn a ganiateir yn y dderbynfa ar unrhyw un adeg a rhaid i bob ymwelydd wisgo masg tra yn yr adeilad.
Yn anffodus fydd hi ddim yn bosib prosesu gwaith papur tra bo rhywun yn aros.
Ni fydd yr Amgueddfa ar agor ar hyn o bryd.
Hoffai’r staff ddiolch i’r aelodaeth am eu hamynedd a’u cefnogaeth yn ystod y cyfnodau clo yn sgil y pandemig.
Hoffwn innau yn bersonol ddiolch ir’ staff am eu hymroddiad ac am gadw’r swyddfa’n weithredol tu nol i ddrysau caedig ar rhan yr aelodaeth ac er budd y Gymdeithas dros y cyfnod.
Diolch
Meirion

Recent News Stories

21 Sep 2022

WPCS Judges Conference at Kelsall Hill Equestrian Centre on Saturday 24th of September.

WPCS Judges Conference at Kelsall Hill Equestrian Centre, Organsdale Farm, Middlewich Rd, Kelsall, Tarporley, Cheshire, CW6 0SR on Saturday 24th of Se...

Read Article
18 Sep 2022

WPCS Office closed tomorrow

The Society Office will be closed tomorrow as a mark of respect f...

Read Article
9 Sep 2022

WPCS OFFICIAL SALE TICKETS ARE ON SALE FROM MIDDAY TODAY!

The pre-event tickets for the WPCS Official Sale are now available to purchase online. Entry £10 per person, for each day. If you want to stay o...

Read Article