15 Feb 2020

Press Gang / Words and Pics…….Gang geiriau a lluniau

How do you fancy being part of a network of ‘reporters’ for the WPCS ?

We are looking to create a team of writers and photographers who will feed reports through to the Office to share news and achievements of Welsh Ponies and Cobs with the rest of the world.We would like to cover all types of events, shows and competitions where Welsh ponies, Cobs and Part-breds are to the fore in all disciplines.

Our Ponies and Cobs need the oxygen of publicity – come on, put your name forward, we welcome contributors from all corners of Wales, the UK, Europe and the rest of the World; let’s share the workload and provide punchy news bulletins for our members and enthusiasts to enjoy. 

Interested? or if you have already shown an interest in doing so please contact Meirion at the WPCS Office for more information meirion.davies@wpcs.uk.com

 

 

Gang geiriau a lluniau

Fydde ti’n fodlon bod yn rhan o rwydwaith o ohebwyr ar gyfer y Gymdeithas? 

Ry’n ni’n chwilio i greu tîm o ohebwyr a ffotograffwyr fydd yn bwydo adroddiadau drwy’r swyddfa i rannu newyddion am lwyddiannau Merlod a Chobiau gyda gweddill y byd.Ein bwriad yw rhoi sylw i bob mathau o ddigwyddiadau, sioeau a chystadleuthau ble mae Merlod Cymreig, Cobiau a’r rhan-frid yn llwyddo ar draws bob disgyblaeth. 

Mae angen sylw a phroffil ar ein Merlod a Chobiau – dere ‘mlaen cynnig dy enw – ry’n ni’n croesawu cyfrannwyr o bob cornel o Gymru , Prydain, Ewrop a gweddill y byd, rhannwn y gwaith  er mwyn creu bwletinau bachog ar gyfer ein haelodau a’r rheiny’ sy’n dilyn y brîd. 

Wyt ti â diddordeb neu eisioes wedi mynegu diddordeb yn y gorffennol? Am fwy o fanylion cysyllta ‘da Meirion yn Swyddfa’r Gymdeithas  meirion.davies@wpcs.uk.com

Recent News Stories

27 Jan 2023

Country Life Magazine

A great article leading a new series of features in the 18th of January edition of Country Life Magazine. It gives a brief introduction to ...

Read Article
26 Jan 2023

Carl Ridgeway – Aros Stud

  The Society sadly reports the loss of member Mr Carl Ridgway of the Aros Stud of Welsh Mountain Ponies. Carl passed away at the age of 88...

Read Article
23 Jan 2023

NEWC Survey

Do you have a few minutes to spare? The National Equine Welfare Council have a survey running which looks at the Cost of Living for Equine Owners a...

Read Article