21 Sep 2021

Passport Officer / Swyddog Pasbort

The Welsh Pony and Cob Society are looking to expand their existing team of office staff, offering a Full time position as a passport officer.

We are seeking a motivated individual, with an eye for detail who is enthusiastic about the Welsh breeds . The role is to assist in an administration capacity with the processing of all equine passports for the Society. The successful candidate will need to be competent in the use of Microsoft office packages and the use of Outlook; have strong customer service skills both face to face, via telephone and written skills which they can demonstrate through their application and at the interview stage. Alongside strong admin skills including inputting, data checking, filing, along with an understanding of GDPR compliance. As well as being used to working to tight deadlines in a pressurised environment.

Further details of the role can be found on the job profile.

The ability to speak Welsh would be advantageous.

Interview will take place in  early October.

Please forward you completed application form to Gemma Bassett-Burr, Office Manager either via email gemma@wpcs.uk.com or via post to The Welsh Pony and Cob Society, Bronaeron, Felinfach, Lampeter, Ceredigion, SA48 8AG.

CLOSING DATE 30TH SEPTEMBER

 

 

 

Mae Cymdeithas y Merlod a’r Cobiau Cymreig yn ehangu eu tîm o staff yn y swyddfa, ac yn chwilio am unigolyn i weithio fel Aelod o’r staff amser llawn.

Ry’n ni’n chwilio am unigolyn brwdfrydig, sylwgar sy’n parchu manylion. Gofynion y swydd yw cynorthwyo gweinyddu, trefnu a chynhyrchu pasborts ceffylau ar gyfer y Gymdeithas. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru defnyddio pecynnau Microsoft Office ag Outlook;  ac yn rhywun sydd â sgiliau cryf yma maes gwasanaeth cwsmer, wyneb yn wyneb, ar y ffôn ac yn ysgrifenedig, ac mi ddylai’r sgiliau hynny ddod i’r amlwg wrth ymgeisio ac mewn cyfweliad.  Hyn yn ogystal â sgiliau mewnbynnu, gwirio data, ffeilio a dealltwriaeth o gydymffurfiaeth GDPR. Mae angen i’r unigolyn fedru gweithio dan bwysau a dilyn amserlen yn dynn.

Mae rhagor o fanylion i’w canfod ym mhroffil y Swydd.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol

Rhagwelir cynnal cyfweliadau yn gynnar yn Hydref

Llenwch a gyrrwch eich ffurflen gais at Gemma Bassett-Burr, Rheolwraig Swyddfa unai ar ebost  gemma@wpcs.uk.com  neu drwy’r post i Cymdeithas y Merlod a’r Cobiau Cymreig,Bronaeron,Felinfach, Llanbedr pont Steffan, Ceredigion,SA48 8AG.

DYDDIAD CAU 30 MEDI

 

 

Recent News Stories

21 Sep 2022

WPCS Judges Conference at Kelsall Hill Equestrian Centre on Saturday 24th of September.

WPCS Judges Conference at Kelsall Hill Equestrian Centre, Organsdale Farm, Middlewich Rd, Kelsall, Tarporley, Cheshire, CW6 0SR on Saturday 24th of Se...

Read Article
18 Sep 2022

WPCS Office closed tomorrow

The Society Office will be closed tomorrow as a mark of respect f...

Read Article
9 Sep 2022

WPCS OFFICIAL SALE TICKETS ARE ON SALE FROM MIDDAY TODAY!

The pre-event tickets for the WPCS Official Sale are now available to purchase online. Entry £10 per person, for each day. If you want to stay o...

Read Article