6 Jun 2020

OFFICIAL ONLINE SALES – an invitation to tender / ARWERTHIANNAU AR-LEIN SWYDDOGOL -gwahoddiad i dendro

The WPCS announced today that they are inviting interested parties to tender for the role of Official Online Auctioneers to the WPCS and to stage Online sales IN 2020.  Interested parties should contact Meirion.davies@wpcs.uk.com for an ITT (Invitation to Tender document)  The deadline for all submissions is 12.30 p.m. Monday June 22nd, 2020

The WPCS will  also be tendering for the role of Official Auctioneers for the  WPCS Festival of Welsh Ponies,Cobs and Partbreds over the next months. These sales will be the ‘traditional’ type of Sale, when social gatherings are possible under Government guidelines, at a venue and equines will be present to view.

 

 

Mae Cymdeithas y Merlod a’r Cobiau Cymreig yn cyhoeddi  heddiw eu bod yn gwahodd cynigion ar gyfer rôl Arwerthwyr Swyddogol Ar-lein y Gymdeithas, gyda chyfrifoldeb dros lwyfannu Arwerthiannau ar-lein eleni.

Os oes gennych ddiddordeb cystadlu am y gwaith cysylltwch â Meirion.davies@wpcs.uk.com er mwyn derbyn dogfen GID (Gwahoddiad i dendro) . Y dyddiad cau ar gyfer derbyn cynigion yw  12.30 y prynhawn, Llun Mehefin 22, 2020.

Mi fydd y Gymdeithas yn ogystal yn cynnig tendr ar gyfer rôl Arwerthwyr Swyddogol i Wŷl y Merlod, Cobiau a’r Rhan frid Cymreig maes o law. Mi fydd yr arwerthiannau hynny yn rhai ‘traddodiadol’ gyda’r ceffylau yn ymgynnull mewn un safle; ac yn bosib i’w cynnal pan bydd argymhellion y llywodraeth yn caniatau i gynulleidfa fod yn bresennol.

Recent News Stories

27 Jan 2023

Country Life Magazine

A great article leading a new series of features in the 18th of January edition of Country Life Magazine. It gives a brief introduction to ...

Read Article
26 Jan 2023

Carl Ridgeway – Aros Stud

  The Society sadly reports the loss of member Mr Carl Ridgway of the Aros Stud of Welsh Mountain Ponies. Carl passed away at the age of 88...

Read Article
23 Jan 2023

NEWC Survey

Do you have a few minutes to spare? The National Equine Welfare Council have a survey running which looks at the Cost of Living for Equine Owners a...

Read Article