14 Nov 2021

Join our Team!

November Job Vacancy Advertisement

WPCS PASSPORT OFFICER

The Society is looking to recruit an extra member of staff to join the team. This is another recruitment drive following the successful appointment to the role advertised in September.

We are offering a Full time position as a passport officer.

 

Are you a motivated individual, with an eye for detail who is enthusiastic about the Welsh breed? Then read on. The role is to assist in an administration capacity with the processing of passports for the Society.

 

The successful candidate will need to be competent in the use of Microsoft office packages and the use of Outlook; have strong customer service skills both face to face, via telephone and written skills which they can demonstrate through their application and at the interview stage.

 

Strong administrative skills including inputting, data checking, filing, along with an understanding of GDPR compliance. As well as being used to working to tight deadlines in a pressurised environment.

 

Further details of the role can be found on the job profile on the Society website.

The ability to speak Welsh would be advantageous as would an awareness of the equine world and in particular knowledge of the Welsh breed

.

Interviews will take place in early December.

Please forward you completed application form to

meirion.davies@wpcs.uk.com

 

Meirion Davies, The Welsh Pony and Cob Society, Bronaeron, Felinfach, Lampeter, Ceredigion, SA48 8AG.

 

CLOSING DATE FRIDAY 26TH OF NOVEMBER

 

 

 

 

 

 

Hysbyseb Mis Tachwedd am Swydd

 

SWYDDOG PASBORT CMCC

 

Mae’r Gymdeithas yn bwriadu recriwtio aelod ychwanegol o staff i ymuno â’r tîm. Mae hon yn ymgyrch ychwanegol i’r un llwyddianus ym mis Medi .

 

Rydym yn cynnig swydd i weithio fel Aelod o’r staff amser llawn.

 

Ydych chi yn unigolyn brwdfrydig, sylwgar sy’n deall pwysigrwydd manylder ag sy’n frwdfrydig dros y brid? Os taw ‘ydw’ yw’r ateb  – darllenwch ymlaen.  Efallai mai hon yw’r swydd i chi.

 

Gofynion y swydd yw cynorthwyo gweinyddu, trefnu a chynhyrchu pasborts ceffylau ar gyfer y Gymdeithas.

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru defnyddio pecynnau Microsoft Office ag Outlook; ac yn rhywun sydd â sgiliau cryf yma maes gwasanaeth cwsmer, wyneb yn wyneb, ar y ffôn ac yn ysgrifenedig, ac mi ddylai’r sgiliau hynny ddod i’r amlwg wrth ymgeisio ac mewn cyfweliad.

 

Hyn yn ogystal â sgiliau mewnbynnu, gwirio data, ffeilio a dealltwriaeth o gydymffurfiaeth GDPR. Mae angen i’r unigolyn fedru gweithio dan bwysau a dilyn amserlen yn dynn.

 

Mae rhagor o fanylion i’w canfod ym mhroffil y Swydd ar wefan y Gymdeithas www.wpcs.uk.com

.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol fel byddai ymwybyddiaeth clir o faes ceffylau ac yn benodol gwybodaeth am y Brid Cymreig.

 

Y bwriad yw cynnal cyfweliadau yn gynnar yn Rhagfyr.

 

Llenwch a gyrrwch eich ffurflen gais at meirion.davies@wpcs.uk.com

 

Neu at Meirion Davies, Cymdeithas y Merlod a’r Cobiau Cymreig,Bronaeron,Felinfach, Llanbedr pont Steffan, Ceredigion,SA48 8AG.

 

DYDDIAD CAU 26 TACHWEDD.

Recent News Stories

21 Sep 2022

WPCS Judges Conference at Kelsall Hill Equestrian Centre on Saturday 24th of September.

WPCS Judges Conference at Kelsall Hill Equestrian Centre, Organsdale Farm, Middlewich Rd, Kelsall, Tarporley, Cheshire, CW6 0SR on Saturday 24th of Se...

Read Article
18 Sep 2022

WPCS Office closed tomorrow

The Society Office will be closed tomorrow as a mark of respect f...

Read Article
9 Sep 2022

WPCS OFFICIAL SALE TICKETS ARE ON SALE FROM MIDDAY TODAY!

The pre-event tickets for the WPCS Official Sale are now available to purchase online. Entry £10 per person, for each day. If you want to stay o...

Read Article