4 Jul 2019

Free Premium For Sale Adverts

Are you a Member of the Welsh Pony and Cob Society?

To celebrate the launch of the new WPCS website we would like to invite you to place FREE premium adverts for sale of your Welsh Ponies and Cobs (Normally £25). These will remain live on our website up until the 01 August 2019 or earlier if you notify us that they have been Sold.

To place your FREE advert please e-mail the below information to enquiries@wpcs.uk.com.

 • Your Full Name and Membership Number
 • Registered Name of Animal being advertised
 • Any wording you would like included
 • Price
 • Contact Number (to be displayed on our website for prospective buyer to contact you)
 • Up to 4 photos

Please make sure that you label your email clearly with ‘WPCS Advert’

We look forward to receiving your adverts and please share this with anyone you fell may benefit from this limited time offer.

WPCS Office Staff

 

A ydych chi’n aelod o Gymdeithas y Merlod a Chobiau Cymreig?

I ddathlu lansiad gwefan newydd y Gymdeithas hoffwn gynnig hysbyseb premiwm ar gyfer gwerthu eich merlod a chobiau AM DDIM i chi (sydd fel arfer yn £25). Bydd yr hysbyseb yn fyw ar ein gwefan tan y 1af o Awst 2019 neu’n gynt os fyddwch yn ein hybysu bod eich anifail wedi’i werthu.

I fanteisio ar eich hysbyseb AM DDIM, danfonwch e-bost gyda’r wybodaeth isod at enquiries@wpcs.uk.com.

 • Eich enw llawn a’ch rhif aelodaeth
 • Enw cofrestredig eich anifail
 • Geiriau a hoffech gynnwys
 • Pris
 • Rhif Cyswllt (i’w roi ar y wefan er mwyn i brynwyr danfon ymholiadau atoch)
 • Hyd at 4 llun

Os gwelwch yn dda, a fyddai modd ichi sicrhau eich bod yn labelu’ch e-bost yn glir gyda ‘Hysbyseb WPCS’.

Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn eich hysbysebion a rhannwch y neges gydag unrhywun a fyddai’n gweld defnydd allan o’r cynnig cyfyngedig hwn.

Staff y Gymdeithas

Recent News Stories

21 Sep 2022

WPCS Judges Conference at Kelsall Hill Equestrian Centre on Saturday 24th of September.

WPCS Judges Conference at Kelsall Hill Equestrian Centre, Organsdale Farm, Middlewich Rd, Kelsall, Tarporley, Cheshire, CW6 0SR on Saturday 24th of Se...

Read Article
18 Sep 2022

WPCS Office closed tomorrow

The Society Office will be closed tomorrow as a mark of respect f...

Read Article
9 Sep 2022

WPCS OFFICIAL SALE TICKETS ARE ON SALE FROM MIDDAY TODAY!

The pre-event tickets for the WPCS Official Sale are now available to purchase online. Entry £10 per person, for each day. If you want to stay o...

Read Article