News and views 

Sadly, Mrs Ruth Davies, from Ceulan Stud, has passed away.

Sadly, Mrs Ruth Davies, from Ceulan Stud, has passed away.

Ruth was a life member of the Welsh Pony and Cob Society for fifty years and was tremendous support for her husband, Dr Wynne Davies, who was, until recently, the long term Publicity Officer of the Society.

DAVIES Ruth Elizabeth
 
Peacefully at the Bwthyn Macmillan Hospice, Pontypridd on Tuesday 3rd April, Ruth of Ceulan Farm, Miskin, Pontyclun beloved wife of Wynne, loving mother of David and Jane, also a cherished grandmother and great-grandmother. Public funeral at St David’s Church Miskin on Thursday 19th April at 12.45pm followed by cremation at Coychurch Crematorium at 2.15pm. Family flowers only but donations in lieu if so desired to Macmillan Hospice Building Fund c/o W H Preene & Son Funeral Services, Mwyndy, Pontyclun tel: 01443 223368.
 
Yn dawel ar 3ydd Ebrill yn Ysbyty Macmillan, Pontypridd, Ruth, Bridfa Ceulan, Miskin, Pontyclun, priod hoff Wynne a mam anwyl iawn i David a Jane a mamgu a hen famgu cariadus. Angladd cyhoeddus yn Eglwys Dewi Sant, Meisgyn ar ddydd Iau Ebrill 19ed am 12.45 o’r gloch a 2.15 yn Ymlosgfa Llangrallo. Dim blodau ond rhoddion er cof os dymunir tuag at Cronfa Adeiladu Macmillan trwy law W H Preene ai Fab, Mwyndy Pontyclun. Ffon: 01443 223368.
3rd Apr 2018